Tag Archives: syekh siti jenar

Meluruskan Sejarah tentang Syekh Siti Jenar

  Meluruskan Sejarah tentang Syekh Siti Jenar Nama asli Syekh Siti Jenar adalah Sayyid Hasan ’Ali Al-Husaini, dilahirkan di Persia, Iran. Kemudian setelah dewasa mendapat gelar Syaikh Abdul Jalil. Dan ketika datang untuk berdakwah ke Caruban, sebelah tenggara Cirebon. Dia mendapat gelar Syaikh Siti Jenar atau Syaikh Lemah Abang atau Syaikh Lemah …

Read More »